Ovo nije kraj socijaldemokracije u Dugom Selu

Aktualno 11. srpnja 2016

Dragi sugrađani, dragi, sada već bivši, članovi i simpatizeri,

gradska organizacija SDP Dugo Selo raspuštena je. Predsjedništvo SDP-a raspustilo je prije nekoliko tjedana organe dugoselskog SDP-a (predsjednika, potpredsjednika i gradski odbor), a Glavni odbor SDP-a raspustio je u subotu, 9.7.2016 cijelu gradsku organizaciju, tj. cijelo dugoselsko članstvo.

Zatečeni smo tim odlukama vrha SPD-a, tim više što im nije prethodila nikakva komunikacija, nikakav dialog, nikakva prilika za razgovor od vrha SDP-a sa dugoselskom organizacijom.

O svmu tome mogli smo samo nagađati prateći vijesti u medijima.

Službeni razlozi, koje je Predsjedništvo SDP-a navelo u odluci nakon raspustanja organa, neprihvatljivi su nam i smatramo ih netočnima.

Međutim, vodstvo SDP-a, unatoč našim višestrukim obraćanjima, ne pokazuje interes stupiti s nama u razgovor.

Želimo se svima, koji su s nama godinama radili za naš grad, svima koji su nas podržavali, svima koji su bili aktivni kao članovi i požrtvovano uložili sebe u stranački rad, srdačno zahvaliti.

Zahvaliti, ali ne i pozdraviti. Ne pozdraviti, jer ovo nije kraj socijaldemokracije u Dugom Selu.