Konferencija za medije, četvrtak, 17.9.2015

Press 21. rujna 2015

U četvrtak, 17.9.2015 dugoselska organizacija SDP-a održala je konferenciju za medije, a teme su bile naknada za razvoj i realizacija proračuna za 2015.

 

Građani nemaju mnogo koristi od plaćanja naknade za razvoj

Gradsko vijeće donosi odluku o daljnjem plaćanju naknade za razvoj u iznosu od 2.30 kn/m3, ali upitno je kakvu od toga korist imaju građani i pravne osobe. Naknada za razvoj je dugoročna posljedica vrlo nepovoljnog komunalno-infrastrukturnog aranžmana za Dugo Selo, kada je koalicija HSS-a i HDZ-a (pri čemu je HSS imao odlučujuću riječ), donijela odluku o zajedničkoj izgradnji kolektora otpadnih voda s općinom Rugvica. Pri tome je napušten plan gradnje pročistača u blizini Dugog Sela, na lokaciji koja je financijski i investicijski daleko povoljnijoj za Dugo Selo. Na taj način građani Dugog Sela (17.500 stan.) koje je bitno napučenije od Rugvice (7.600 stan.) de facto financiraju razvoj susjedne Rugvice.

Dugo Selo, iako otplaćuje kredit ugovoren za izgradnju navedene investicije, još uvijek nema sređeno odvođenje otpadnih voda u velikom dijelu naselja. Radovi i projekti u ovom segmentu stoje, ne događaju se nikakve investicije, dok građani trpe. Zapadni dio Dugog Sela još uvijek nema rješeno odvođenje otpadnih voda. Na Kopčevcu, u Radničkoj i okolnim ulicama, kao i na samom zapadnom ulazu u Dugo Selo često, naročito ljeti, osjeti se nesnosam vonj kanalizacije koja je u tom dijelu još uvijek, praktički, u otvorenim kanalima, što je neprihvatljivo za današnji stupanj civilizacijaskog razvoja.

Bitno je naglasiti da su sredstva prikupljena naknadom za razvoj strogo namjenske prirode, namijenjena razvoju i izgradnji infrastrukturne mreže, u ovom slučaju odvodnje. Postavljamo pitanje zbog čega nema izgradnje iako građani plaćaju rečenu naknadu.

 

Pitanje proračuna se ponavlja: realizacija u razvojnoj komponenti je vrlo slaba

Polugodišnji izvještaj o realizaciji proračuna i dalje pokazuje isti obrazac koji se ponavlja iz godine u godinu. Realizacija prihoda je otprilike 20% slabija od planiranog (i nakon rebalansa), i tako će vjerojatno ostati i u projekciji do kraja godine. Realizacija rashoda je za vrlo niska ili čak jednaka nuli upravo za one točke o kojima ovisi kvaliteta života građana u Dugom Selu. Gradnja objekata komunalne infrastrukture je u prvih pola godine stala na samo 9%, a razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje je također stao na 9%. Projektiranje i izgradnja vodoopskrbe je realizirana samo s 13.000,00 kn, tek 1.69% od planiranih 781.000,00, a projektiranje i izgradnja odvodnje realizirana je sa samo 15.600,00 kn (2.47%) od predviđenih 630.000,00 kn. Ako su i sredstva predviđena za ovu namjenu mala, njihova realizacija je upravo mizerna.

Proračun u Dugom Selu redovito se donosi uz pogrešne pretpostavke, nerealan je i nije ga moguće izvršiti čak ni približno. Proračun Dugog Sela služi dobrim dijelom za namirivanje plaća zaposlenih, što je za dugoročni razvoj grada potpuno neprihvatljivo.